AYALA & BRACHA

תכנון ורישוי בניה

About Us

החלום שלך לבית החלומות או למשק מסודר הופך להיות הפרויקט האישי שלנו.
בבואנו למפגש עם הלקוח, אשר בא עם רצון להגשים חזון וחלום בשטח, יש ביכולתנו להיענות כמעט לכל דרישותיו תוך התאמה מלאה לדרישות הרישוי השונות והטמעת החזון בשטח ביעילות, מקצועיות ונאמנות – יכולות שצמחו מתוך שנים של ניסיון ולמידה.

משרדנו מתמחה בהסדרת משקים תוך מתן פתרונות למצב קיים (חריגות בנייה) ותכנון עתידי עם ניצול מקסימלי של זכויות המשק, מתוך ראיה כוללת לדרישות התכנון – הועדה המקומית, דרישות רשות מקרקעי ישראל וההשלכות הכספיות.

במפגשינו עם הלקוח ובהבנת צרכיו אנחנו מכוונות אותו לאפשרויות רבות שאושרו לאחרונה ע"י הרשויות, אשר פתחו את דלתן למגוון ערוצים כגון:

תחומי התמחות המשרד
real_14

תכנון מבנים תעשייתיים

- תכנון ושרטוט מבני תעשייה
- טיפול בקבלת היתרי בנייה וטפסי 4
- אישורי בטיחות אש ונגישות עסק

real_15

ליווי הליכי רישוי ובנייה

- פרטיים, בעלי עסקים ויזמים
- ייעוץ אדריכלי, תכנון ושרטוט תוכניות בנייה
- טיפול וקבלת היתרי בנייה וטפסי 4

real_6

זכויות מקרקעין במושבים

- הסדרת משקים
- הקלות והסדרת שימושים חורגים
- פל"ח במבנים חקלאיים

real_19

רישוי עסקים

הכנת תכניות תואמות דרישות החוק לרישוי עסקי ומעקב מול הגופים הנדרשים עד לקבלת רישיון עסק.

real_16

בטיחות אש

הסדרת כיבוי אש במהלך תכניות הבנייה להיתרי בנייה או לרישוי עסקים.

הנגשת מבנים

הנגשת מבנים ועסקים בהתאמה לדרישות החוק החדש ע"פ תקן 1918.

לפרטים ויצירת קשר
תהליך העבודה

בשלב הראשון אנו מבקשות מהלקוחות למלא פרוגרמה אשר בה הם מפרטים את כל דרישותיהם לגבי המבנה העתידי.

על פי הפרוגרמה, אנו מתכננות את התוכניות הראשוניות (סקיצות), והלקוח בוחר את הסקיצה המתאימה ביותר עבורו.

לאחר אישור הסקיצה, מכינים את חזיתות המבנה, ומעצבים אותן על פי הסגנון שאליו מכוון הלקוח.

לאחר אישור החזיתות, מכינים הדמיה תלת ממדית פוטוריאליסטית.

בשלב הבא, אנו מכינות את התוכניות לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה במועצה האזורית או בעירייה.

המשרד מטפל בכל הנוגע לקבלת אישורים מהרשויות, מול כל הגורמים הרלוונטיים עד להשלמת התהליך וקבלת היתר בנייה.

הכירו אותנו

איילה וברכה, מתמחות בייעוץ אדריכלי, תכנון בתים, וילות ומבנים תעשייתיים,זכויות במקרקעין עם התמחות בזכויות במושבים,  היתרים וטפסי 4 וכן רישוי עסקים.

בעלות ניסיון רב שנים, מכירות ובקיאות בכל רזי הדרישות השונות וההתאמות הנדרשות מול הרשויות והמועצות השונות. בעלות יכולת להנעת תהליכי רישוי והיתרים למבנים פרטיים, תעשייתיים ועסקים ביעילות וחסכון רב בזמן והתרוצצויות שווא.

החלום שלך לבית החלומות או לעסק מסודר הופך להיות הפרויקט האישי שלנו.
בבואנו למפגש עם הלקוח, אשר בא עם רצון להגשים חזון וחלום בשטח, יש ביכולתנו להיענות כמעט לכל דרישותיו תוך התאמה מלאה לדרישות הרישוי השונות והטמעת החזון בשטח ביעילות, מקצועיות ונאמנות – יכולות שצמחו מתוך שנים של ניסיון ולמידה.

פרויקטים אחרונים

פרטי

תכנון וילה במושב תירוש

מסחרי/תעשייתי

טקסט טקסט טקסט

משקים

טקסט טקסט טקסט
בין לקוחותינו
המלצות