הנגשת מבנים

הנגשת מבנים ועסקים בהתאמה לדרישות החוק החדש ע"פ תקן 1918.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005, מחולל מהפכה בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, על ידי קביעת חובה להנגשת מקומות המיועדים לשימוש הציבור הרחב, והפיכתם לזמינים לכל. החוק נועד לסלק מגבלות ומכשולים פיזיים הקיימים כיום ומקשים על השתלבות אנשים עם מוגבלות בחברה.

"הנגשה" פירושה בראש ובראשונה הפיכת המקום לנגיש פיזית לאנשים עם מוגבלות, באמצעות מעליות, דרכי גישה, פתחים ומעברים, וכיו"ב.
החוק מקיף ביותר מבחינת תחולתו – מוסדות חינוך, תרבות, פנאי, מבני ציבור, תעשייה, שירותים וכו'.

בחוק נקבעו מספר מנגנונים לצורך הגשמת תכליתו,ובראשיתו, נדרש כי עוד בשלב תכנון מבנים ומתקנים, יתייעצו המתכננים במהנדס או אדריכל מומחה – "מומחה לנגישות מבנים", שיבחן את התאמת התכנית לצורכיהם של אנשים עם מוגבלות.

למשרדנו הניסיון ואישורים להנגשת מבנים ועסקים ויחסוך לכם את סבך הביורוקרטיה הכרוכה בהוצאת האישורים הרלוונטיים.